Suphi Şuayip  (1919 -1974)

Subhi-Shuaib

Şam’da dünyaya gelen Suphi Şuayip’in sanata olan yeteneğini ilk önce Abdulhamit Abd Rabu keşfetti. 1929 yılında Şam’daki öğretmen okulundan mezun olan Şuayip, 1933 yılında Humus ve Hama’da sanat öğretmenliği yapmaya başladı. Şuayip Jules Michelet adındaki Fransız sanatçıyla o dönemde tanıştı ve birlikte doğa ve insan çizimleri üzerine çalışmaya başladılar. 1934 yılında, yine Hama’da İngiliz sanatçı Young ile tanıştı ve onunla da resim ve çizim deneyimlerini paylaştıkları bir dönem geçirdiler.


1936 yılında Şuayip sanat öğretmenliği yapmak üzere Humus’a tayin edildi ve oraya yerleşti. Humus’ta uzun yıllar ders verdi, çalıştı, resim yaptı. Bu dönem boyunca içinde yer aldığı çeşitli faaliyetler arasında en önemlisi, bir görsel sanatlar merkezinin kurulması için 1963 yılında attığı adım oldu. Sonraki yıllarda Şuayip’in ismini alan bu merkez, sanat alanında nesiller yetiştiren bir akademiye dönüştü ve bugüne kadar canlılığını ve devamlılığını koruyan önemli bir sanat hareketi başlattı.

Suphi Şuayip, sanatsal ve toplumsal ilkelerine sadık, yaratıcı yöntemler kullanan özgür bir sanatçıydı. Bu nitelikleri, özellikle toplumun farklı kesimleri, farklı sınıfları arasında söz konusu olan seviye farklarını eleştirdiği, bu durumun topluma verdiği zararları anlattığı “Dağıtım Hatası” adlı eserinde dikkat çekici biçimde görünür.
1950’de Şam Milli Müzesi’nde Suriye Sanatçıları sergisinde ona birincilik kazandıran “Köye Dönüş” adlı eseri ise, köylülerin şehre gelip ürünlerini sattığı ve ihtiyaç duydukları malları satın alarak köylerine döndükleri çok tanıdık bir sahneyi resmeder.

1967 yılında sanat ve edebiyat yüksek meclis üyeliğine seçilen ve bu görevi de üstlenen Suphi Şuayip, gerçekçi tarzdaki resimleriyle Suriye görsel sanatının en önemli siması olarak anılır.

Metin: Lina Az-Zakaimi