Nasip Salibi

Nasip Salibi

Nasip Salibi Humus’ta doğdu. 25 yaşında Şam’da milli müzede göreve başladı ve El-hayr tarihî sarayının ön cephesinin yeniden inşasında Michelle Eko ile birlikte çalıştı. İlk kazı çalışmalarına 1953 yılında Amrit’te başladı. Bu kazı sırasında Tanrı Melkart’e adanmış bir ibadet kompleksinin ayrıntılarını ortaya çıkarak Fenike Uygarlığı’nın inanç dünyası ve dinî alt yapısının daha iyi anlaşılmasına katkıda bulundu. Amrit stadyumunun tarihini kayda geçirmenin yanı sıra, Magazil lahit mezarının buluntularına dayanarak mezarlığın mimarı planını yeniden çizdi. 1958 yılına gelindiğinde, Amrit krallığına ait tüm belgeleri düzenlemişti.

Ayrıca kazılarda ortaya çıkarılan çömlekler üzerine araştırmalar yaptı ve onları çeşitli dönemlere göre tasnif etti. Tarihî Afamya kentindeki ünlü Düz Cadde’nin restorasyonunda çalıştı, Şam’da birçok tarihî eser kazısına katıldı, Tartus’ta bulunan Azar mezarlarının araştırmalarında yer aldı. Bunun yanı sıra, Meşrefe arkeolojik alanının keşfedilmesinde önemli katkılarda bulundu.

Arvad Adası ve Humus’ta bulunan Reyyan Kilisesi’nde ve Şam, Lazkiye ve Safita tarihî mezarlarında araştırmalar yapan Nasip Salibi, Rakka’da Fırat boylarında Tel Al-abd, Annab al-Sefine ve Tel al-Şeyh tarihî kazılarında çalıştı. Bunlara ek olarak, çok sayıda caminin planlarını yaptı, Şam’da bulunan milli müzenin batı bölümündeki tarihî parçaları sergilemek üzere vitrinler tasarladı ve çeşitli müzeler bünyesinde benzer çalışmalar yürüttü.

Kazı çalışmaları ve keşiflerini, El-Havliyat adlı tarihî eser dergisinde 20 araştırma halinde kayıt altına aldı. 1984 yılında Amrit hakkında bir kitap yazdı ve birden fazla kitabın yazımına katkıda bulundu. Nasip Salibi ayrıca Şam Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji bölümünde hocalık yaptı.

Metin: Lina Az-Zakaimi