İsmail el-Helu

 • İsmail el-Helu 1955’te Humus’ta doğdu.
 • Olağanüstü bir yeteneğe sahip sanatçının resimleri yalınlık ve yetkinlikleri ile öne çıkmaktadır.
 • Dışavurumcu eserleri, sadeleştirilmiş imgeleri ve mimari çizgileriyle dikkat çeker.
 • Kırsal yaşamdan ve çocukluğun basit dünyasından seçtiği öznelerini, dışavurumcu ekolün göstergesi olan kalın çizgilerle betimler.
 • Humus Plastik Sanatlar Merkezi’nde de öğrenim gören sanatçı, bu okulu 1972’de bitirdi.
 • Ayrıca Halep Üniversitesi’nde Kentsel Mimarlık eğitimi gören İsmail el-Helu, 1980 yılında mezun oldu.
 • Sanatçı Ahmed Darraq el-Seba’i’nin kanatları altında çıraklık yapan el-Helu, Kayyali ve Seba’i ekollerinin adanmış bir takipçisi olarak kabul görür. 
 • Suriye’de bazı kişisel sergiler açmış, ayrıca çeşitli karma sergilere katılmıştır.

 • "Müşterek Sükunet", 2003.
 • Kumaş üzeri yağlı boya.
 • 80*80 cm.

 • "Nişan Günü", 2003.
 • Kumaş üzeri yağlı boya.
 • 80*100 cm.

 • "Sevda ve Barış", 1992.
 • Kumaş üzeri yağlı boya.
 • 45*60 cm.

 • İsimsiz, 1993.
 • Kumaş üzeri yağlı boya.
 • 60*45 cm.