Hakkımızda

Suriye’nin en büyük şehirlerinden biri sayılan Humus, ülkenin ortasında, Şam ve Halep arasında verimli Orontes Vadisi boyunca uzanır.

Şehir, tarih boyunca pek çok kültüre ev sahipliği yapmış ve bu geçmiş sayesinde Suriye’nin en önemli yerleşimleri arasındaki yerini almıştır. Geçmişte Emesaa adıyla anılan şehrin tarihi İ.Ö. 2300 yıllarına dayanmaktadır. Bu tarihi geçmiş, şehrin kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemini de artırmaktadır.

“Humus Güzel Humus” web sitesi, Humus şehrinin kültürel mirasına ışık tutarak şehrin zengin tarihi ve kültürel çeşitliliğini yansıtırken, bir yandan da süregelen çatışma ortamında nelerin kaybolmakta olduğunu göstermeyi hedeflemektedir. Bu web sitesi Humus şehrinin çeşitli yönleriyle dokümantasyonunu yapmakta, şehrin kültürel ve sosyal yaşamı, sanatı,  müziği,  edebiyatı, yemekleri gibi ögeleri ayrı başlıklar halinde ele almaktadır.

Aynı zamanda “Humus Güzel Humus”un hazırlıkları sırasında yürütülen çalışmalar ve kurulan yakın iletişim, Suriye kültürel mirası uzmanları ve aktivistleri arasındaki bağın canlı tutulmasına ve gelişmesine katkıda bulunmuştur.

 

Anadolu Kültür

2002 yılında sanatın değişik alanlarından, iş dünyasından ve sivil toplumdan kişilerin, kültür ve sanatın İstanbul dışındaki şehirlerde üretilmesi ve izlenmesini desteklemek için bir araya gelmesiyle, kâr amacı gütmeyen bir kültür kurumu olarak kurulan Anadolu Kültür, sanatın paylaşılmasıyla karşılıklı anlayış ve duyarlılık gelişebileceğine, bölgesel farklılıkların ve önyargıların aşılabileceğine, kültürel hayatla birlikte vatandaşlık, kimlik ve aidiyet gibi kavramların tartışılacağına ve bu eksende oluşacak tartışmaların toplumsal uzlaşmaya katkı sağlayacağına inanarak çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Kültür’ün vizyonu, kültürel çeşitliliğin çatışma unsuru değil, zenginlik olarak algılandığı, ön yargılardan arınmış, farklılıklarla beslenen ve zenginleşen bir toplum hayalidir. Anadolu Kültür, kültür ve sanatı paylaşarak, yerel inisiyatifleri destekleyerek, kültürel çeşitliliği ve kültürel hakları vurgulayarak ve bölgeler arası işbirliklerini güçlendirerek farklı etnik, dinsel, bölgesel gruplar arasında köprüler kurmayı hedefler.

Bu proje Kaleemat Sanat Galerisi ve SIMAT - Kültürel Miras için Suriyeliler işbirliği ile gerçekleştirilmiş olup Chrest Foundation tarafından fon desteği sağlanmıştır.

Proje koordinatörü: Nashwa Hamdoun

Proje asistanı: Mert Hocaoğlu