Abdülkerim el-Yafi

Abdülkerim El-Yafi

Abdülkerim el-Yafi 1919 yılında Humus şehrinde doğdu. Kuran, hadis ve dil alanında Humuslu imamlardan eğitim aldı. Lisede matematik üzerine çalışıp mezun olduktan sonra Şam Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne yazıldı. Doğa bilimleri alanında eğitim bursu kazanarak Fransa’ya gönderilmesi nedeniyle Şam Üniversitesi’ndeki eğitimine devam etmedi. El-Yafi 1940 yılında, Sorbonne’dan doğa bilimleri ve matematik bölümlerinden diplomasını aldı. Ayrıca 1941 - 1945 yılları arasında edebiyat okudu ve bu alandan da mezuniyetini aldı.

Humus’ta ve ayrıca Şam Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretmenlik yaptı. Şam Sosyal Bilimler Enstitüsü nüfusbilimi (demografi) branşında üst kademe uzman olarak çalıştı. Ayrıca Arap ülkeleri çapında ve uluslararası düzeyde çok sayıda bilimsel ve akademik komitede görev yaptı.

Arap Kültür Mirası üzerine hazırlanan bir derginin yazı işleri müdürlüğünü üstlendi ve Araştırma ve Çalışma Derneği üyeliği yaptı. Abdülkerim el-Yafi, ayrıca Birleşmiş Milletler’de en yüksek kademede uzman olarak çalıştı.

Kendisi Arap dilinin korunmasını şiddetli şekilde savunan isimlerden biridir. Bilim dilini, ayrıca sosyal kalkınma ve ilişkili bilimlerin terimlerini Arapçalaştırma konusunda önemli çalışmalara imza atmıştır. Arapça çeviri ve editörlük işlerinin yanı sıra,  Arap kültürünü yerleştirme üzerine çalışmıştır. Suriye Üstün Başarı Nişanı’nı kazandığında, “Marifet (bilgi) her gelişimin esası ve her kültürün kaynağıdır,” demiştir.

Abdülkerim el-Yafi, bizlere büyük bir fikir ve bilim mirası bırakarak aramızdan ayrıldı.

                                                                                                                                                                                        Metin: Lina Az-Zakaimi