Naim El-Zehravi   (1927-2007)

Naim el-Zehravi

El-Zehravi 1952 yılında Beyrut’ta bulunan El-Yesufiye Üniversitesi’nde Arap edebiyatı tarihi okudu. 1954 ve 1956 yıllarında yine Beyrut’ta bulunan Lübnan Akademisi’nin kamu hukuku ve ekonomi politik bölümlerinden mezun oldu. Bir süre ticaret ve gayrimenkul hukuku uzmanı olarak çalıştı ve 1968’den sonra, emekli olana kadar devlet tekstil şirketinin müdürlüğünü yaptı.
El-Zehravi tarihçi ve araştırmacı olarak tanınır ve “Humus’un hafızası” lakabını almıştır. On binden fazla elyazması belgeden faydalanarak Humus’un 1840 ile 2007 yılları arasındaki tarihini 10 ciltlik bir eser olarak yazmıştır. Bu belgeleri kendi çaba ve maddi imkanlarıyla toplamış, evi Humus tarihininbir arşivi haline gelmiştir. Bu belgeler arasında vasiyetname, dilekçe, ortaklık anlaşması, hibe evrakı gibi hukuki belgelerin yanı sıra 800 sene öncesine ait mahkeme tutanakları vardır. Ayrıca,belgeler arasında Fars ve Arap hatlarla yazılmış 1516 yılına ait Osmanlı padişahı fermanı bulunmaktadır.

Metin: Lina Az-Zakaimi